Profil

Jeg holder af ledelse og ser muligheder i mennesker. Jeg sætter pris på, at arbejde ud fra viden, og adskiller det fra mening og holdning. Min analytiske analytisk tilgang til opgaver og gåen bag om tingene er konstruktiv og skaber løsninger, som er enkle, men har stor effekt.

Jeg har været leder i 17 år, de sidste 7 år i direktørjobs i kommuner, som vicekommunaldirektør, socialdirektør og kommunaldirektør. Mine lederjobs har været meget forskellige, idet antallet af medarbejdere har ligget fra 3 til 2300, og har varieret fra driftsledelse over stabsledelse til generel ledelse.

Jeg har i disse jobs arbejdet med utallige forandringsprocesser, turn-around opgaver, udvikling og strategisk planlægning, HR, økonomistyring, projektledelse samt ledelse af seminarer og kurser.

Som konsulent, bestyrelsesmedlem og sparringspartner for virksomhedsledere anvender jeg min erfaring kombineret med min teoretiske uddannelse. Jeg er civiløkonom, idet jeg har en HD i regnskabsvæsen og en HD i organisation og ledelse. Derudover har jeg taget Forvaltningsfaglig Diplomuddannelse og KIOL-lederuddannelsen.

 

CV

I 17 år har jeg arbejdet som leder og forlod mit sidste lederjob som kommunal-direktør efter et færdselsuheld, hvor jeg brækkede ryggen og blev kørestolsbruger. Siden da har jeg arbejdet som selvstændig konsulent i ledelse og organisation samt økonomistyring.

I 2005 afsluttede jeg HD i organisation og ledelse. Oprindeligt har jeg en kommunal administrativ uddannelse samt HD i regnskabsvæsen og økonomistyring fra 1990. Mine lederjobs har været meget forskellige, idet antallet af medarbejdere har ligget fra 3 til 2300, og varieret fra driftsledelse over stabsledelse til generel ledelse. Derudover har jeg stor undervisningserfaring.

Joberfaring
01.08.99 –Foredragsholder og konsulent i ledelse og organisation
01.11.96 – 12.08.97Kommunaldirektør i Give. Ophørte i jobbet p.g.a. færdselsuheld den 12.08.97
01.04.92 – 31.10.96Socialdirektør i Silkeborg kommune
01.08.90 – 31.03.92Vicekommunaldirektør i Give kommune
01.08.88 – 31.07.90Budgetchef i Kolding kommune
01.11.82 – 31.07.88Budget- og regnskabschef i Kolding kommunes social- og sundhedsforvaltning
01.03.80 – 31.10.82Leder af hjemmehjælpsafdeling og souschef i omsorgsafdelingen i Kolding
01.11.70 – 28.02.80Assistent i hjemmehjælpsafdelingen i Kolding
01.09.70 – 15.10.70HA-studerende i Århus
01.02.70 – 31.08.70Assistent i Socialforvaltningen i Vejen kommune
01.08.67 – 31.01.70Elev i Vejen kommune
 
Anden joberfaring
Projektledelse, vejledning i skrivning af hovedopgaver, undervisning og foredrag.
 
Uddannelse
2003 – 2005HD i organisation og ledelse
1995 – 1996KIOL på Forvaltningshøjskolen (6 ugers lederkursus)
1986 – 1990HD i regnskabsvæsen og økonomistyring
1985 – 1986HH i regnskabslære/driftsøkonomi og matematik (selvstuderende)
1985Voksenpædagogisk Grundkursus
1980 – 1982Forvaltningsfagligt Diplomkursus, økonomiforvaltningslinjen
1976 – 1977Dansk Kommunalkursus II – socialforvaltningslinjen
1973 – 1974Dansk Kommunalkursus I
1969 – 1970HH i tysk
1968 – 1969HH i engelsk
April 1969Handelsmedhjælpereksamen
Juni 1967Realeksamen