Udskriv siden
Konsulentfirmaet
Konsulentfirmaet i-fokus

Profil

Jeg holder af ledelse og ser muligheder i mennesker. Jeg sætter pris på, at arbejde ud fra viden, og adskiller det fra mening og holdning. Min analytiske analytisk tilgang til opgaver og gåen bag om tingene er konstruktiv og skaber løsninger, som er enkle, men har stor effekt.

Jeg har været leder i 17 år, de sidste 7 år i direktørjobs i kommuner, som vicekommunaldirektør, socialdirektør og kommunaldirektør. Mine lederjobs har været meget forskellige, idet antallet af medarbejdere har ligget fra 3 til 2300, og har varieret fra driftsledelse over stabsledelse til generel ledelse.

Jeg har i disse jobs arbejdet med utallige forandringsprocesser, turn-around opgaver, udvikling og strategisk planlægning, HR, økonomistyring, projektledelse samt ledelse af seminarer og kurser.

Som konsulent, bestyrelsesmedlem og sparringspartner for virksomhedsledere anvender jeg min erfaring kombineret med min teoretiske uddannelse. Jeg er civiløkonom, idet jeg har en HD i regnskabsvæsen og en HD i organisation og ledelse. Derudover har jeg taget Forvaltningsfaglig Diplomuddannelse og KIOL-lederuddannelsen.

i-fokus v. konsulent Ellen Dall  ·  Stagebjergparken 146  ·  6051 Almind  ·  Tlf.: 7556 9204 / 2124 0420  ·  mail: