Udskriv siden
Konsulentfirmaet
Konsulentfirmaet i-fokus

CV

I 17 år har jeg arbejdet som leder og forlod mit sidste lederjob som kommunal-direktør efter et færdselsuheld, hvor jeg brækkede ryggen og blev kørestolsbruger. Siden da har jeg arbejdet som selvstændig konsulent i ledelse og organisation samt økonomistyring.

I 2005 afsluttede jeg HD i organisation og ledelse. Oprindeligt har jeg en kommunal administrativ uddannelse samt HD i regnskabsvæsen og økonomistyring fra 1990. Mine lederjobs har været meget forskellige, idet antallet af medarbejdere har ligget fra 3 til 2300, og varieret fra driftsledelse over stabsledelse til generel ledelse. Derudover har jeg stor undervisningserfaring.

Joberfaring
01.08.99 - Foredragsholder og konsulent i ledelse og organisation
01.11.96 – 12.08.97 Kommunaldirektør i Give. Ophørte i jobbet p.g.a. færdselsuheld den 12.08.97
01.04.92 – 31.10.96 Socialdirektør i Silkeborg kommune
01.08.90 – 31.03.92 Vicekommunaldirektør i Give kommune
01.08.88 – 31.07.90 Budgetchef i Kolding kommune
01.11.82 – 31.07.88 Budget- og regnskabschef i Kolding kommunes social- og sundhedsforvaltning
01.03.80 – 31.10.82 Leder af hjemmehjælpsafdeling og souschef i omsorgsafdelingen i Kolding
01.11.70 – 28.02.80 Assistent i hjemmehjælpsafdelingen i Kolding
01.09.70 – 15.10.70 HA-studerende i Århus
01.02.70 – 31.08.70 Assistent i Socialforvaltningen i Vejen kommune
01.08.67 – 31.01.70 Elev i Vejen kommune
 
Anden joberfaring
Projektledelse, vejledning i skrivning af hovedopgaver, undervisning og foredrag.
 
Uddannelse
2003 - 2005 HD i organisation og ledelse
1995 – 1996 KIOL på Forvaltningshøjskolen (6 ugers lederkursus)
1986 – 1990 HD i regnskabsvæsen og økonomistyring
1985 – 1986 HH i regnskabslære/driftsøkonomi og matematik (selvstuderende)
1985 Voksenpædagogisk Grundkursus
1980 – 1982 Forvaltningsfagligt Diplomkursus, økonomiforvaltningslinjen
1976 – 1977 Dansk Kommunalkursus II – socialforvaltningslinjen
1973 – 1974 Dansk Kommunalkursus I
1969 – 1970 HH i tysk
1968 – 1969 HH i engelsk
April 1969 Handelsmedhjælpereksamen
Juni 1967 Realeksamen

i-fokus v. konsulent Ellen Dall  ·  Stagebjergparken 146  ·  6051 Almind  ·  Tlf.: 7556 9204 / 2124 0420  ·  mail: